Umestitveni test nemščine

Izpolnite ta test, da preverite svoje znanje nemščine. Odgovori bodo poslani k meni, da jih preverim, nato pa vam javim nivo vašega znanja, na podlagi česar lahko nato okvirno določimo, do kam seže vaše znanje.
Test traja približno 3 minute. Pa pogumno naprej!

Vaša Judita

 

Vprašalnik


WenWoWerWohin


Entschuldigen SieEntschuldigung duBitte SieVerzeihe du


Seinistsindseid


sprechstsprechesprechtsprichst


Wohinwoherwie langewer


seinmeinemeineuer


Nichtkeinkeinskeine


einen, eineein, eineeine, eineneine, einen


stehst, aufstehe,einstehen, aufstehe, auf


bei, bis, vonam, von, bisder, von, vonim, von, bis


KönntSolltKönnenMüssen


MüssenSollenKönntWollen


Sie, auf demSie, an demEs, auf demEs, an dem


geradeaus, zu demgeradeaus, zu dergeradeaus, an demgeradeaus, an der


Nennesitzefahrenehme


sind, gegangenhaben, gegangenhaben, gewesensind, gehen


Haben, angerufenHast, angerufenHast, anrufenHast, gerufen


lieber, nichtmag, liebergern, liebegern, lieber


WelcheWelcherWelchesWelchen

 

Vnesi Captcha − 1 = 3

Kako se da na zdravje vplivati tudi s prehrano
Kako se da na zdravje vplivati tudi s prehrano
KAKO SE DA NA ZDRAVJE VPLIVATI TUDI S PREHRANO? Imaš 52 let. Ko si mi napisala, katera vsa zdravila jemlješ: proti holesterolu, proti visokemu pritisku, za težave s ščitnico in da imaš že tudi začetek sladkorne bolezni, sem se odločila, da ti ponudim svojo pomoč. Čeprav sva včeraj prvič govorili in me ne poznaš, ti bom pomagala, da boš lažje spremenila tvoje prehranjevanje in tvoj življenjski slog do take mere, da bova v prihodnjem letu izboljšali rezultate vsem tvojim zdravstvenim preiskavam.
Kormedia logo (Judita Šegula - prehransko svetovanje ter učenje nemščine)

Obiščite nas na socialnih omrežjih:

Kormedia logo (Judita Šegula - prehransko svetovanje ter učenje nemščine)

Obiščite nas na socialnih omrežjih:

Kontaktirajte nas

Več o nas

Copyright Kormedia s.p. – Judita Šegula. Vse pravice pridržane.

Copyright Kormedia s.p. – Judita Šegula. Vse pravice pridržane.